Back

ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚ
                                     

ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚ

Manipuri ਨਾਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਚ, ਨਾਚ, ਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ Myanmar ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਚ, ਰਾਧਾ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ, ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ,ਅਸਧਾਰਨਤਾ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਡਰੋਨ, ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੈਣੇ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਾਵੇਗਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਗੁਰੂ, NBA ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਪਿਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ ਲਈ ਐਮ, ਦਰਸ਼ਣ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨ.

Manipuri ਨਾਚ, ਸ਼ਰਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ. ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਲੋਕ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Manipura ਦੀ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਚ ਮਾਹਰ, ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ gland ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.

                                     
  • ਦਰਸ ਨ ਝ ਵ ਰ ਜਨਮ 1940 ਚ ਰ ਝ ਵ ਰ ਭ ਣ ਵ ਚ ਸਭ ਤ ਛ ਟ ਹ ਉਹ ਮਣ ਪ ਰ ਨ ਚ ਵ ਚ ਮ ਹ ਰ ਭ ਰਤ ਕਲ ਸ ਕਲ ਡ ਸਰ ਹ ਉਹ ਗ ਰ ਬ ਪ ਨ ਸ ਘ ਦ ਸ ਗ ਰਦ ਹ ਅਤ
  • ਚ ਡ ਗੜ ਹ, ਅ ਡ ਮ ਨ ਅਤ ਨ ਕ ਬ ਰ ਟ ਪ ਇਹ ਤ ਨ ਨ ਚ ਓਡ ਸ ਸ ਤਰ ਆ ਅਤ ਮਣ ਪ ਰ ਨ ਚ ਅਤ ਰਵ ਦਰ ਨ ਰ ਤ ਆ ਨ ਟਯ. ਸ ਸਤਰ ਸ ਗ ਤ ਓਡ ਸ ਸ ਗ ਤ ਅਤ ਅਰਧ - ਸ ਸਤਰ ਸ ਗ ਤ
  • ਯ ਲ ਮਬਮ ਗ ਭ ਨ ਦ ਵ ਨ ਤ ਸ ਕ ਰਤਨ ਦ ਇ ਕ ਭ ਰਤ ਗ ਇਕ ਹ ਅਤ ਮਣ ਪ ਰ ਰ ਸ ਦ ਡ ਸਰ ਹ ਉਹ ਜਵ ਹਰ ਲ ਲ ਨਹ ਰ ਮਣ ਪ ਰ ਡ ਸ ਅਕ ਡਮ ਜ ਐਨਐਮਡ ਏ ਵ ਖ ਫ ਕਲਟ ਦ
  • ਦ ਰਵ ਇਤ ਕਹ ਣ ਦ ਹ ਸ ਹ ਭ ਰਤ ਸ ਸਤਰ ਨ ਚ ਦ ਕਥਕ ਦ ਰ ਸਲ ਲ ਤ ਕ ਸ ਮ ਲ ਬ ਰਜ ਅਤ ਮਣ ਪ ਰ ਕਲ ਸ ਕਲ ਨ ਚ ਵਰ ਦ ਵਨ ਵ ਨਟਵਰ ਨ ਰ ਤ ਦ ਤ ਰ ਤ ਜ ਣ ਆ
  • ਵ ਚ ਹਰ ਕ ਪ ਰਕ ਰ ਦ ਅਤ ਹਰ ਕ ਪ ਰ ਤ ਦ ਨ ਚ ਵ ਚ ਇਸ ਦ ਪ ਰਯ ਗ ਹ ਦ ਹ ਭ ਰਤ ਸ ਸਤਰ ਨ ਚ ਭ ਵ ਉਹ ਕਥਕ, ਮਣ ਪ ਰ ਭਰਤ ਨ ਟਯਮ, ਕ ਚ ਪ ੜ ਜ ਕਥ ਕਲ ਹ ਵ ਘ ਘਰ ਆ

Users also searched:

ਮਣਪਰ, ਮਣਪਰਨਚ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚ,

...

7 Exotic ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਝਮੇਲੇ.

ਢੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਥਕ,ਮਣੀਪੁਰੀ,ਭਰਤ ਨਾਟਯਮ,ਕੁਚੀ ਪੂੜੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਲੀ ਹੋਵੇ,ਘੁੰਘਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ. ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ. ਕਾਲਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਚ ਦੁਮਹਾਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ​, ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਟਾਂ, ਬਾਂਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਥਕ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।. Sangeet 10 tabla th.cdr. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਮਲਵੱਈ ਗਿੱਧਾ। ਫੇਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ. ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨ. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ, ਉਡੀਸੀ ਨਰਿਤ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਰਿਤ, ਕਥਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਥਕ ਨਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੈਅ ਅਤੇ ਲੈਅਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ. ਸਾਰੇ ਨਰਿਤਾਂ​.

ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵਿਦਾਇਗੀ.

2004 ਚ ਇੱਕ ਮਣੀਪੁਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।. ਚੰਡੀਗੜ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ. ਮਣੀਪੁਰੀ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੈ. ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪਵਹਰਾਿਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ Bhagya ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ. ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ Rasa ਲਾਈਲਾ ਨਾਚ, ਜਿੱਥੇ.


ਇੰਡੋ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰੀ ਨਾਚ ਅਤੇ ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਹੌਵ ਏਰੇਕ ਨਾਚ ਦਿਖਾਗਏ ਹਨ।. ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ Jagbani. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਣੀਪੁਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਲੀ. Untitled SelfStudys. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਚ ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰੀ, ਆਸਾਮੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟ ਗਾਇਕੀ, ਸਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ. ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ BBC. ਲੋਕ. ਨਾਚ ਪੱਖੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਯਮ, ਕੱਥਕਲੀ, ਕੱਥਕ, ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਵਾਰ. ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ, ਹਿਮਾਲਿਅਨ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →