Back

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ                                               

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਫ਼ਰੀ

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 1900 ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ-ਜੀਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਅਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ. 1923 ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ, ਹੈ ਅਤੇ MSN ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਕ ਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ- ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕ ...

                                     

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਇਨਕਲਾਬ Zindabad, اِنقلاب زنده باد) ਇੱਕ NHRA ਜਿਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, "ਇਨਕਲਾਬ, ਚੀਨੀ ਹਨ!" ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯਾਦ ਵਿਦਰੋਹ," ਅਤੇ Jindabad "ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹੋ," ਹੈ. ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ Crestor ਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਰਦੂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੌਲਾਨਾ http ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ - ਲਾਭਦਾਇਕ ਖਾਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੂੰਜਣ ਪਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.

                                     
  • ਤ ਰ ਗਮ ਚ ਗਤ ਵ ਧ ਆ ਵ ਚ ਮਸ ਰ ਫ ਹ ਮ ਕਬਥ ਰ ਣ ਕ ਕਲ ਬ ਤ ਜ ਗ ਪ ਆ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਦ ਧ ਤ ਬ ਧ ਦ ਨਵ ਨਹ ਮ ਨਵ ਹ ਹਮ ਅਪਨ ਅਪਨ ਭ ਗ ਯ ਰ ਈ ਦ ਪਹ ੜ ਮ ਰਜ
  • ਚ ਪਕ ਚ ਪਕ ਰ ਤ ਦ ਨ ਆ ਸ ਬਹ ਨ ਯ ਦ ਹ ਹਮਕ ਅਬ.. ਉਨ ਹ ਦ ਹ ਲ ਖ ਹ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਨ ਅਰ 1921 ਵ ਚ ਮ ਲ ਨ ਹਸਰਤ ਮ ਹ ਨ ਦ ਆਰ ਘੜ ਆ ਗ ਆ ਸ ਹਸਰਤ ਮ ਹ ਨ ਦ
  • ਤ ਚੜ ਹ ਉਣ ਦ ਵ ਉ ਤ ਬਣ ਈ ਗਈ ਭ ਰਤ ਮ ਦ ਇਹ ਤ ਨ ਲ ਲ ਕ ਲ - ਕ ਠੜ ਤ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਦ ਨ ਅਰ ਲ ਉ ਦ ਆ ਫ ਸ ਘਰ ਵ ਲ ਵਧ ਅਤ ਉਨ ਹ ਨ ਹ ਸਦ ਆ - ਹ ਸਦ ਆ ਫ ਸ
  • ਨ ਪਰ ਚੜ ਨ ਕ ਜ ਸ ਡ ਲਗਨ ਦ ਸ - ਪ ਰ ਮ ਦ ਛ ਡਣ ਨਹ ਭ ਵ ਹ ਜ ਵ ਪਰ ਵ ਰ ਬਰਬ ਦ ਸ ਡ ਸਫ ਰ ਹ ਠਲ ਉ ਤ ਲ ਆਉਣ ਖ ਤਰ, ਨ ਅਰ ਗ ਜ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਸ ਡ
  • ਦ ਤ ਕ ਇਹ ਤ ਪ ਗਲ ਕ ਤਲ ਹ ਅ ਤ ਤ ਸ ਰ ਕ ਮ ਆ ਸਮ ਤ ਇਕ ਠ ਹ ਕ ਇਨਕਲ ਬ - ਜ ਦ ਬ ਦ ਦ ਨ ਅਰ ਲਗ ਉ ਦ ਹਨ ਤ ਇਨਕਲ ਬ ਗ ਤ ਗ ਉ ਦ ਹਨ ਰ ਤ ਸ ਬ ਇਕਤਦ ਰ
                                     
  • ਸ ਹ ਦ ਹ ਵ ਗ ਤ ਖ ਦਕਸ ਕਰ ਗ ਫ ਸ ਦ ਤਖਤ ਤ ਪ ਲਸ ਪ ਦਰਵ ੜ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਕ ਰਸ ਨ ਚ ਨਚ ਏ, ਬਤ ਪ ਵ ਬਤ ਲ ਪ ਵ ਚ ਕ ਟ ਦ ਮ ਡ ਬਦਲ
  • ਸ ਹ ਬ ਵਲ ਕ ਚ ਕਰਨ ਦ ਧਮਕ ਦ ਤ 3 ਜ ਲ ਈ 10 ਮਈ ਤ ਚਲ ਰਹ ਪ ਜ ਬ ਸ ਬ - ਜ ਦ ਬ ਦ ਮ ਰਚ ਵ ਚ 30 ਜ ਨ, 1955 ਤਕ 8164 ਸ ਖ ਗ ਰ ਫ ਤ ਰ ਹ ਚ ਕ ਸਨ ਪ ਜ ਬ ਪ ਲ ਸ
  • ਵ ਚ ਰਧ ਰ ਦ ਹਵ ਲ ਦ ਦ ਹ ਏ ਅਤ ਹਵ ਵ ਚ ਕ ਝ ਗ ਲ ਆ ਚਲ ਈਆ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਬ ਦ ਇਨਕਲ ਬ ਜ ਦ ਰਹ ਦ ਨ ਹਰ ਲ ਏ ਇਸ ਵ ਚ ਕ ਝ ਮ ਬਰ ਜ ਖਮ ਹ ਏ ਜ ਵ ਕ

Users also searched:

ਇਨਕਲ, ਇਨਕਲਜਬਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,

...

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ.

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ: ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ. ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ Mar 23, 2021 PM ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. Beautiful Image. ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ. Logo ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ. ਸਵਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਪੂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ. 4VrcLFPwrVK5npaUCcg2.pdf SelfStudys. ਭਗਤ ਸਿਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕੇ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਦਨ ਤੱਕ ਜੜ ਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ. Info. About ਇਨਕਲਾਬ. Whats This?. ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,​ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਨੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਏ.ਆਈ.ਐਸ.​ਐਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ. ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ । ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ.

ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ.

Inquilab Zindabad это индусская фраза, которая переводится как Да здравствует революция. ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ. ਆਪ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ 100 ਤੋਂ. 1929 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੋ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ. Bhagwant Mann ਪੑਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਕਲਾਬ,​ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ । ਸੰਸਦ ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ. ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ​ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ. ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ Edited by PANKAJ. Published Jun 18, 2019, 4:12 pm IST. Updated Jun 18, 2019, 5:35 pm IST. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ,.


ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਚ ਸੁੱਟਿਆ. ਸਾਹਿਤ ਸਰਗਰਮ سرگرم February 7, 2021. 0. ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਦਿੱਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਚ ਵੱਜੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ. Find the latest Status about ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ from top creators only on Nojoto App. Also find trending photos & videos about ਹਰਾਮੀ in english, ਹਰਾ. ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ News Detail. ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਚ ​ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ.

ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ.

ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਲਾਲ, ਨੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ. ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ. ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਪੁਲਸ ਅਣਜਾਣ. Top News. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਨਕਲਾਬ. 88 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ. ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਬਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।. Essay on Bhagat Singh essay in Punjabi. 88 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ.


Mann Ki Baat Prime Ministers Radio Programme on 28th February.

ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ Punjab. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ inquilab zindabad ShareChat. 5900. Sargunpreet Singh Ghumman 3 सप्ताह 6 दिन पहले. Kisaan Ekta zindabad ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ,. New ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ Status, Photo, Video Nojoto. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 1930 ਵਿਚ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦਮ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ.


ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ.

ਅਲਾਇਨ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇੰਕਿਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦੀਬਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ. ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ. ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ. ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ: ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ. ਪੑਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. Logo …ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ Inquilab Zindabad Indias Liberation Struggle. Share this Link: Year, 2016. READING URL, Login to Read. Language, Punjabi. Editor Author​ s, Harpal Brar. Book Type, History. Content Partner, 5 Aab Parkashan Jalandhar.

ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Jagbani.

ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ Dailyhunt. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ. ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ. ਮਾਨਸਾ: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ.


ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆ.

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ. ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ. ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ​, ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ.

From Rihanna To Greta, 15 International Celebrities Who Have.

We have it in us to uplift. i believe we have to. for these farmers & farmworkers: if they lose this fight there will be no stopping the poverty and starvation that will befall millions. for these protesters we must be their voice against authoritarianism. ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ long live the revolution. Inquilab Zindabad. Home ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ​,ਲਗਾਏ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ. ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ​.


ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ BBC.

Download 100 Top inquilab zindabad WhatsApp Images, Videos ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ Join inquilab zindabad ShareChat Group, WhatsApp Group​, Facebook Group, Telegram Group. ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਿਜ਼ਬੱਟ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ meaning, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ. ਤਿੰਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਈਆ. 1. ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ​ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →