Back

ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਕੈਲੰਡਰ                                     

ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਕੈਲੰਡਰ

Holocene ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਸ ਓਲਸੀਨ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੀਮ 10.000 ਸਾਲ, ਜੋੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੈਲਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ Neelie ਇਨਕਲਾਬ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ-ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਤਬਦੀਲ. Holocene ਕੈਲੰਡਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੈ 12.017 ਇਸ ਨੂੰ. ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ, 1993 ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ Emeline ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ holesin ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 11.993.

                                     

1. ਅਵਲੋਕਨ. (Overview)

ਨਕਦ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਰੇ, Domini ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ. ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਈਸਾਈ 1, ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਭਾਲੂ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 4 ਬੀਜ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਦੀ. ਲੱਖ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ.

ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ Holocene, ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਲਈ.

ਬਦੀ ਸੀ, ਬਦੀ.ਸੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ.

N ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਨਾ 1.ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਈ-ਮੇਲ.ਡੀ. 1 ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ.

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਥ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ" ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੁਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ miyapur ਵਿੱਚ 10.000 ਬੀ ਸੀ ਦੇ sandrita 1 ਇੱਕ ਹੈ. ਐੱਚ. ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਈ-ਮੇਲ.ਡੀ. ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ Holocene, ਨਾਮ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਾਜ਼ਾ. ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ. ਲੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ Holocene ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਵੇਗਾ.

                                     

1.1. ਅਵਲੋਕਨ. ਲਾਭ

ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ, dendrochronological ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ. ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਖੇਤਰ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਲਸੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

                                     

1.2. ਅਵਲੋਕਨ. ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਜਦ ਇੱਕ ਲੱਖ 1994 ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Holocene ਯੁੱਗ, ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾਲੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 12.700 ਤੱਕ 10 9 ਕਰਨ ਲਈ, 70 ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਰ, ਇਸ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ Holocene ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ iuses 2013 ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 9701 ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ Holocene ਕੈਲੰਡਰ, ਯੁੱਗ ਤੱਕ 300-ਸਾਲ-ਵੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ.

                                     

2. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਚ. (In popular culture, in the)

ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕੋਰਸ - ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਲਸੀਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2017, 5-ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ. ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿਊ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ Domini ਯੁੱਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 12017, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰਦੇ 12017, ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ

                                     

3. ਪਰਿਵਰਤਨ. (Conversions)

ਜੂਲੀਅਨ ਜ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਈ-ਮੇਲ.ਡੀ. ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ.ਡੀ. ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10.000 ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ. ਏ.ਡੀ. 2017 ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਕ Holocene ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ "1" ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 12.017 ਇਸ ਨੂੰ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਾਲ ਇਮਾਰਤ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਚ, 10.001 ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਹੈ.ਇੱਕ ਹੈ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕ ਦੀ 1 ਜ 11 ਅਤੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ.

Users also searched:

ਕਲਡਰ, ਮਨਖ, ਮਨਖਯਗਕਲਡਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਕੈਲੰਡਰ, ਤਾਰੀਖਾਂ. ਮਨੁੱਖੀ ਯੁੱਗ ਕੈਲੰਡਰ,

...

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ.

ਅਜਾਈਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ. ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਕਾਰਨ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ. ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ: ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਤ 553, ਸੰਨ 2021 22 ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ. ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਪਤਾ Jagbani Punjab Kesari. ਦਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇਜੀ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾਗਈ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 553 ਸੰਨ 2021 22 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ. Sukhpreet Singh, Author at Daily Post Punjabi Page 22 of 30. ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ – ਪ੍ਰੋ. ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਨ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਮੇਂ Previous ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਰਲੀਜ਼. ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਣ ਦੀ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ.

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ: ਜਥੇਦਾਰ.

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਪ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਸ ਕੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਏ ਜਾਂ ਸਾਧ ਲਾਣੇ ਉਤੇ. Layout 1 Page 1 Akali Patrika. ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਨਾ ਵਲੋ ਉਠਾਗਏ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ,ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ।. ਭਗਵੇਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. DUSHT DAMAN, BAJPUR, Bajpur 2021 Find Local Businesses. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ. 56. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ. ISBN 81 7380 109 6. ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ​ਸੰਪਾ. 320.


ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ.

ਭੀਖੀ ਮਾਨਸਾ, 13 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਕਮਲ ਜ਼ਿੰਦਲ – ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਲਈ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ ਕੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ​।. ਇਸਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ. ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਸਾਵਣ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਨ ਜੀਨੇ ਗੀਤਾ ਰਚੀ ਸੀ।. 29 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ​.

W? No gfjbk.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ. Khalsa pride ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ. ਇਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਬ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਜਾਹਲੀਅਤ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਸੋਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਰਥਾਤ 30.


Catalogue 2018 Punjabi University, Patiala.

ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ ਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ. ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ,ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ, ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੇ.


ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਾਰੇ.

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ. ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੂਰਮਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ. ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ​, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ.

ਤਬਦੀਲੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਤਰਕਸ਼ੀਲ.

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਲਿਖਾਰੀ, ਕੈਲੰਡਰ. ਸਾਜ ਤਬਲਾ – ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ. ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1752 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਰਿਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ. ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ. ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ. Sada virsa sabhyacharak and - Pingalwara. ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤਬਾਂ. ਵਾਲੇ ਉਤਸਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ.


ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ.

ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। prakash javadekar attack rahul gandhi: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।. ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਣਿਆ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਔਜਾਰ ਜਾਂ ਸੰਦ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਮਤ 553 ਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ, 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ. ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋਏ. Official Website Of Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Sri. ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ.

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ.

ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਈ ਬੁਕਸ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੇਦ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।. Punjabi March 2020. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ: ਕੈਲੰਡਰ, ਹੈਡਬੁੱਕਸ. ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ. ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →